foto dyrekcja

Dyrekcja

dr Iwona Jamro

Ukończyła Wydział Pedagogiczny – Nauczanie Początkowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, uzyskując tytuł magistra.
Pracę pedagogiczną rozpoczęła w 1987 roku.
1.IX.2003 roku objęła funkcję dyrektora Szkoły.
Ciągle podnosi swoje kwalifikacje kończąc kolejno:

  • 2000 r. – studia podyplomowe z edukacji zintegrowanej
  • 2004 r. – studia podyplomowe z zarządzania oświatą
  • 2004 r. – studia podyplomowe ze sztuki
  • 2016 r. – studia doktoranckie

 

Sekretariat

mgr Anna Rybak

 

 

foto grono

Grono Pedagogiczne

Lp.Imię i nazwiskoPrzedmioty
1. mgr Ewa Zasowska edukacja wczesnoszkolna
2. mgr Marzena Nikiel edukacja wczesnoszkolna
3. mgr Renata Wantuch edukacja wczesnoszkolna
4. mgr Krystyna Holik język polski, język angielski
5. mgr Joanna Nosal język polski
6. mgr Małgorzata Stępień historia, język polski, wiedza o społeczeństwie
7. mgr Małgorzata Augustyn geografia, przyroda, technika
8. mgr Barbara Kudławiec matematyka
9. mgr Aneta Motyka fizyka, matematyka, informatyka
10. mgr Karina Szura język niemiecki, język angielski, wychowanie do życia w rodzinie
11. mgr Joanna Cieśla nauczyciel bibliotekarz
12. mgr Anna Chochołek język angielski
13. mgr Alicja Pyznar plastyka, muzyka i sztuka
14. mgr Tomasz Górski wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
15. mgr Anna Ziemba
chemia
16. mgr Ryszard Jamro wychowanie fizyczne
17. mgr Katarzyna Ciapaj pedagog szkolny
18. ks. mgr Zdzisław Oćwieja religia
19. ks. mgr Wacław Paterak
religia
20. mgr Agnieszka Turska
biologia