Spis treści

Kontynuacja projektu ZPB

04.10.2010 r. koordynator projektu Aneta Motyka wraz z zespołem partnerów opracowali Aneks do Zintegrowanego Planu Działania, formułując nowe zadania do realizacji na lata szkolne 2010/2011 2011/2012.

Po dwóch latach realizacji zadań Dyrektor szkoły Iwona Jamro złożyła wniosek o przedłużenie certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo na kolejne pięć lat.

W maju 2012 roku odbył się audyt, sprawdzający stopień realizacji przez szkołę poszczególnych zadań Zintegrowanego Planu Działań. Zespół certyfikujący powołany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji punktował zrealizowane w trzech obszarach zadania związane z promocją bezpieczeństwa, właściwe zachowania i osiągnięte cele. 

Działania szkoły, dotyczące podnoszenia poziomu bezpieczeństwa zostały wysoko ocenione (32 pkt.) przez Zespół Certyfikujący, czego dowodem było przyznanie certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo na lata 2012 - 2017.

Jesteśmy jedną z siedmiu szkół w powiecie gorlickim i jedyną szkołą w gminie Gorlice, która posiada certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

 

Certyfikat2