Spis treści

 Wdrażanie projektu ZPB w naszej szkole

W roku szkolnym 2008/2009 Zespół Szkół, a obecnie Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. 20.04.2009 r. odbyło się spotkanie zespołu partnerów ZPB, podczas którego określono priorytety podejmowanych działań i opracowano Zintegrowany Plan Działania.

Przez prawie dwa lata cała społeczność szkolna podejmowała różnorodne zadania, zebrane w trzech obszarach działań: organizacyjnym, infrastrukturalnym i technicznym, aby dążyć do zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków, sprzyjających rozwojowi ich wiedzy i zainteresowań. Poprzez realizowane zadania dążyliśmy również do zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa uczniom w budynku szkoły, jak i poza nią.

Na podstawie przeprowadzonych ankiet wśród nauczycieli, rodziców i uczniów określone zostały  priorytety podejmowanych działań:

- tworzenie coraz lepszej bazy alternatywnych form spędzania wolnego czasu,

- polepszenie obiegu informacji o zachowaniach agresywnych,

- realizacja programów zastępowania agresji, radzenia sobie z agresją,

- integracja z instytucjami pozaszkolnymi,

- pozyskiwanie nowych sojuszników do realizacji projektu, które sukcesywnie były realizowane przez wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

W czerwcu 2010 r. Zespół Certyfikujący Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w obecności przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach wizytował naszą szkołę. Po dokonaniu audytu certyfikującego i uzyskaniu wymaganej ilości punktów, otrzymaliśmy certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.

23.09.2010 r. pani Iwona Jamro – Dyrektor, pani Aneta Motyka – koordynator projektu oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego uczestniczyły w uroczystości wręczenia certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, zorganizowanej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 

To był nasz wspólny sukces, którego uwieńczeniem było odebranie przez panią Dyrektor certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo na lata 2010 - 2012 z rąk Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Mariusza Dąbka. Należy wspomnieć, że nasza szkoła uplasowała się na 6 miejscu (na 31 szkół).

 

Certyfikat 1