Programy przedmiotowe zrealizowane, oceny prawie przygotowane, można się rozejrzeć w terenie. Sprawdziliśmy juz, co wiemy o kościołach parafialnych w Zagórzanach czy Bieczu, teraz czas na Gorlice! Podopieczni p. M. Stępień i J. Nosal w piątek 17 czerwca szukali średniowiecznych  początków grodu w zwężeniu rzeki Ropy. Analiza zabudowy rynku i siatki ulic pozwala na odtwarzanie dawnych zajęć mieszczan. Pod tzw. Lamusem, czyli obecnym Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów   czekał na nich  Dersław I Karwacjan, założyciel miasta. Inspiracją poznawczego wypadu turystycznego są rocznicowe obchody Chrztu Polski, dlatego skierowali kroki ku Bazylice Mniejszej pw. Narodzenia NMP. Świątynia szczególna, bo tu wchodząc przez Bramę Miłosierdzia w Roku Świętym każdy chrześcijanin może uzyskać odpust zupełny bez wyprawy do Rzymu. Uczniowie rozpoznawali elementy architektoniczne, zapisy tablic inskrypcyjnych oraz wyjątkowe obrazy Jana Styki czy Józefa Mehoffera. Najstarszym zabytkiem jest barokowa rzeźba Pana Jezusa w Więzieniu, związana z dziejami miasta i Kościoła.  Ratusz Miejski z XIX w. przywołuje postać aptekarza i wynalazcy Ignacego Łukasiewicza i ks. B. Świeykowskiego, duszpasterza i Komisarycznego burmistrza Gorlic „z dni grozy”. Spacer  ulicami: Wąską,  Cichą i Krętą z malowniczym zaułkiem i autentyczną kapliczką z XVII w., ul. Nadbrzeżna i Bulwary nad Ropą doprowadził turystów na Zawodzie. W najmłodszym kościele pod wezwaniem Św. Jadwigi Królowej poznali galerię polskich świętych i błogosławionych. Znaczące wydarzenia z życia patronki parafii, władczyni Polski i Litwy w latach 1384-1399 przedstawia jedenaście medalionów na emporze chóru. Całości wystroju wnętrza świątyni dopełniają witraże o tematyce sakramentalnej. Bogatsi w wiedzę o długiej tradycji polskiego Kościoła, mogą mocniej uczestniczyć w jej chrześcijańskiej teraźniejszości.

Małgorzata Stępień

Więcej zdjęć w galerii >>