Początek lipca 2016 roku był znamienny dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wawrzyńca – Diakona i Męczennika w Zagórzanach.  Jubileusz dwustulecia obecnego kościoła  przypada w Rok Miłosierdzia, wpisuje się w obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski oraz przeżywanie Światowych Dni Młodzieży w naszej Ojczyźnie.  Wierni w niedzielę 10 lipca 2016 roku po uroczystej Mszy Św. razem z  ks

zakończenie roku szkolnego„Jeśli droga jest długa, idźmy razem.
Jeśli droga jest trudna, pomagajmy sobie wzajemnie.
Jeśli droga jest pełna radości, dzielmy się nią.
Całe życie jest wspólną drogą.” – to przesłanie, którym w miłej atmosferze zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016.
Część artystyczną poprzedziło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły. Ustępujący poczet w składzie chorąży – Rafał Siarkowicz, asysta – Ewelina

 

Uczniowie nagrodzeni za:
100% frekwencję
Szkoła Podstawowa

Antoni Ciapaj kl. 1
Miłosz Grabowski kl. 2
Miłosz Ciulis- kl. 3
Wiktoria Kukla kl. 3
Daria Dutka kl. 4
Magdalena Biernacka kl. 5
Patrycja Brach kl. 5
Eryk Mruk kl. 5
Katarzyna Jamro kl. 6


Gimnazjum – Krystian Orłowski kl. 2

za osiągnięcia sportowe i reprezentowanie szkoły w zawodach:
Szkoła Podstawowa – 12 uczniów
Gimnazjum - 10 uczniów

Rok Otwartej Szkoły dla naszych uczniów był czasem gotowości na przyjęcie nowych propozycji działań. Rzetelna praca tylu miesięcy w szkolnych salach, najczęściej poza lekcjami, ponadto w zaciszu domowym zaowocowała konkretną wiedzą oraz sukcesami
w konkursach. Wyjątkowo duża liczba uczniów wzięła udział w olimpiadach przedmiotowych OLIMPUSA, niektórzy z powodzeniem startowali nawet kilku różnych


Programy przedmiotowe zrealizowane, oceny prawie przygotowane, można się rozejrzeć w terenie. Sprawdziliśmy juz, co wiemy o kościołach parafialnych w Zagórzanach czy Bieczu, teraz czas na Gorlice! Podopieczni p. M. Stępień i J. Nosal w piątek 17 czerwca szukali średniowiecznych  początków grodu w zwężeniu rzeki Ropy. Analiza zabudowy rynku i siatki ulic pozwala na odtwarzanie dawnych zajęć mieszcz

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła kontynuowała realizację założeń ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I- III szkół podstawowych. Profilaktyczne spotkania warsztatowe obejmowały treści dotyczące zdrowia i jego ochrony. Dzieci pracowały indywidualnie, oraz w grupie, co wzmocniło integrację zespołu. Były zaaferowane treściami prezentacji multimedialnej. Zobaczyły, j

W dniu 16.06.2016 r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej pod opieką pani Ewy Zasowskiej, Marzeny Nikiel, Renaty Wantuch, Małgorzaty Duszy byli na wycieczce w Dukli, Krośnie i Trzcinicy. W Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli uczniowie oglądali eksponaty broni i sprzętu wojskowego używanego podczas walk prowadzonych w Karpatach w okresie I i II wojny światowej. Na dziedzińcu pałacowym zgromadzon


W dniach 15 – 17 czerwca 2016 roku uczniowie I i III klasy gimnazjum wraz z wychowawcami  Kariną Szura i Małgorzatą Augustyn oraz panią Barbarą Mitoraj udali się na wycieczkę do Warszawy.
Wyruszyliśmy o godzinie 5:00 naładowani pozytywną energią, chęcią zwiedzenia stolicy i poznania nowych nieznanych miejsc. Podróż minęła bardzo szybko. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od „polowania” w Wilanowskim Parku,

We czwartek 16 czerwca grupa 26 uczniów z klas V-VI SP i II Gim. pod opieką nauczycieli: A. Chochołek, B. Kudławiec i M. Stępień uczestniczyła w zakończeniu XI Kampanii Profilaktycznej Gminy Gorlice. Wójt Ryszard Guzik i Aleksander Kalisz Przewodniczący Rady wyróżnili najlepszych  młodych sportowców oraz wręczyli puchary w ramach XXI Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjalnej Gminy Gorlice


To my jak motyle - dzieci Europy…. Słowami tej piosenki najmłodsi uczniowie rozpoczęli uroczystość Dnia Języków Obcych.  Dzień ten stał się już w naszej szkole tradycją. W tym roku świętowaliśmy go we wtorek 14 czerwca. Uczniowie klasy pierwszej i trzeciej szkoły podstawowej zademonstrowali swoje umiejętności językowe poprzez   piosenki oraz scenki językowe. Pokusili się również o wydawanie w języ