W wyniku przeprowadzonej we wrześniu 2019 r. rekrutacji do udziału w zajęciach w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II zakwalifikowanych zostało 16 uczniów  z klasy VII. Od września uczestniczyli oni w zajęciach warsztatowych, których celem było zbadanie zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych stron osobowości, zdobycie i pogłębienie  wiedzy o rynku...

Harmonogram szkolnego punktu informacji i kariery w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji narodowej w Zagórzanach w okresie od 01.02.2019 r. do 21.06.2019 r.

Partnerem projektu jest Gmina Gorlice.

Osoba prowadząca zajęcia: mgr Joanna Nosal.

1 1

1 2

2 1

2 2

 

mam już plan

19 czerwca 2019 r. czternastoosobowa grupa gimnazjalistów objętych w roku szkolny 2017/2018 i 2018/2019  wsparciem doradcy zawodowego w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II odebrała zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie oraz przygotowany przez każdego z nich Indywidualny Plan Działań.

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/2019 gimnazjaliści zaprezentowali autorski program artystyczny przygotowany w oparciu...

dni otwarte

Dnia 25 kwietnia 2019 r. uczniowie klasy III gimnazjum wzięli udział w Dniach Otwartych szkół powiatu gorlickiego.

Podczas wizyty w ZS nr 1 im. I. Łukasiewicza, LO im. M. Kromera, ZSZ im. K. Pułaskiego oraz  ZSE im. Jana Pawła II w Gorlicach zapoznali się z ofertą edukacyjną oraz regulaminem rekrutacji. Mogli też poszerzyć swoją wiedzę...

w świecie finansów

Dnia 1 kwietnia 2019 r. grupa gimnazjalistów w ramach działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery udała się na wizytę zawodoznawczą do PKO Bank Polski w Gorlicach.

Pracownicy banku przybliżyli młodzieży zasady korzystania z usług bankowych, zaprezentowali produkty, które oferuje swoim klientom bank, przedstawili nowoczesne rozwiązania pozwalające na szybką i bezpieczną bankowość mobilną. Podczas spotkania poruszone...

festiwal zawodow

Dnia 21 marca 2019 r. uczniowie klasy III gimnazjum, biorący udział w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, uczestniczyli w Festiwalu Zawodów. Organizatorami przedsięwzięcia był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.

W Międzynarodowym Centrum Targowo – Kongresowym EXPO w Krakowie dla uczniów przygotowano ofertę edukacyjną na dziewięciu niezależnych ekspozycjach w...

wizyta zawodoznawcza

Dnia 6 marca 2019 r. uczniowie klasy III gimnazjum udali się na wizytę zawodoznawczą do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, które jest publicznym zespołem placówek umożliwiającym uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 Młodzież powitał mgr Adam Tarsa. Dyrektor  CKPiU przedstawił cele działalności placówki oraz ofertę kształcenia. Pod opieką nauczycieli,

severt

W dniu 25 lutego uczniowie klasy III gimnazjum udali się na wizytę zawodoznawczą do firmy Severt Polska Sp. z o. o., która specjalizuje się we wszelkiego rodzaju procesach spawalniczych, obróbce metalu.

Zwiedzanie  zakładu pracy poprzedziło spotkanie z prezesem firmy panem Piotrem Bogutą, który powitał młodzież i poinformował o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie firmy. Pod...

w świecie zawodów

W ramach działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery uczniowie zgłębiali tajniki pracy w wybranych służbach mundurowych, których głównym celem jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa i ochrony.

17 grudnia 2018 r. na zajęcia warsztatowe w naszej szkole zaprosiliśmy przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzanach. Spotkanie to pozwoliło młodzieży odkryć...

dni zawodowca

W ramach działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery gimnazjaliści uczestniczący w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II udali się w dniu 4 lutego do ZST im. W. Pola w Gorlicach.

Uczniowie zapoznali się z bazą dydaktyczną szkoły, ofertą edukacyjną, informacją o zawodach, w których zarówno na poziomie technikum jak i szkoły branżowej kształci się młodzież w...

jedynym

Jedynym sposobem wywarcia wpływu na drugiego człowieka jest rozmowa o jego pragnieniach i pokazanie mu, jak je może spełnić.

Dale Carnegie

W jakim zawodzie rozwinę skrzydła? Gdzie mogę się dalej uczyć, rozwijać swoje pasje, zainteresowania i uzdolnienia, zdobyć zawód?

Odpowiedzi na pytania związane z wyborem zawodu, szkoły gimnazjaliści szukali podczas zajęć warsztatowych i indywidualnych w...