pdf grafika Statut szkoły. (800 KB, PDF)

pdf grafika Ceremoniał szkolny i postępowanie ze sztandarem. (350 KB, PDF)

pdf grafika Koncepcja Pracy Szkoły Szkoły na lata 2015/2016 - 2020/2021. (140 KB, PDF)

pdf grafika Plan Pracy Szkoły - rok szkolny 2019/2020. (230 KB, PDF)

pdf grafika Program Wychowawczo - Profilaktyczny -  rok szkolny 2019/2020. (350 KB, PDF)

pdf grafika Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych - rok szkolny 2019/2020. (280 KB, PDF)

pdf grafika Harmonogram pracy świetlicy szkolnej - rok szkolny 2019/2020. (70 KB, PDF)

pdf grafika Szkolny zestaw programów - rok szkolny 2019/2020. (250 KB, PDF)

pdf grafika Szkolny Program Wspierania Ucznia Zdolnego. (80 KB, PDF)

pdf grafika Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Zagórzanach w sprawie określenia szczegółowych  warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych. (70 KB, PDF)

pdf grafika Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - obowiązujący od 01.01.2013 r.. (80 KB, PDF)

pdf grafika Aneks nr 1/2014 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - obowiązujący od 01.12.2014 r.. (50 KB, JPG)

pdf grafika Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej (za rok szkolny 2018/2019). (270 KB, PDF)

UWAGA! - Plik w formacie .pdf można otworzyć w programie Edge, dla starszych wersji systemu Windows należy pobrać darmowy program - np. Adobe Reader lub Foxit Reader.