próbna ewakuacja

Ileż znaczy dla ratowania życia właściwa reakcja w sytuacji zagrożenia pożarem, tego nie da się przecenić. Tylko wielokrotne ćwiczenia mogą wypracować właściwe reakcje dorosłych i dzieci. Próbna ewakuacja ma sprawdzić stopnień przygotowania działań w sytuacji zagrożenia pożarem. W tym roku w piątek 25 października 2019 r. o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej im. KEN rozległ się przerywany sygnał dzwonka, który był słyszalny w całym obiekcie. Słowny komunikat o rodzaju alarmu był początkiem ewakuacji dla wszystkich nauczycieli, uczniów i pracowników. Bez paniki wszyscy opuścili zagrożony budynek.
Ćwiczenia obserwowali strażacy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gorlicach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzanach. Ewakuacja przebiegła prawidłowo, wszystkie osoby sprawnie i bezpiecznie opuściły budynek. Stan liczbowy w wyznaczonym miejscu zbiórki został zweryfikowany przez dyrektora szkoły. Wypracowane mechanizmy zachowań i przestrzeganie procedur zwiększa gwarancję bezpieczeństwa.

Małgorzata Stępień