znac wczoraj

Dnia 14 października 2019 r. nasza szkoła, już po raz piąty, obchodziła święto swojego patrona: Komisji Edukacji Narodowej. Był to zarazem jubileusz 55- lecia istnienia naszej placówki. Uroczyste obchody rozpoczęliśmy mszą świętą połączoną z nabożeństwem różańcowym.
O godz. 9.00 zaproszeni goście, rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zebrali się w sali gimnastycznej, by obejrzeć program artystyczny przygotowany przez dzieci młodzież.
W teatralnej scenerii przenieśliśmy się na plac budowy, by powspominać. Tak , jak w 1958 r. w miejscowości Zagórzany zawiązał się Komitet Budowy Szkoły, tak i my przystąpiliśmy do ,,budowy”, na którą złożyły się poszczególne ogniwa stanowiące o trwałości, wyjątkowości i stabilności edukacji w Szkole Podstawowej im. KEN w Zagórzanach. Do zobrazowania ważnych treści użyliśmy obrazów i symboli, wśród których nie zabrakło też cegieł. Rozpoczęliśmy od fundamentów, którymi u nas były wspomnienia przechowywane w pamięci pracujących tu nauczycieli oraz absolwentów szkoły roczników bardziej czy mniej odległych. Pamiętając o tradycjach, przywołaliśmy w formie prezentacji multimedialnej te, które na stałe wpisały się w działalność dydaktyczno - wychowawczą szkoły. W dalszej części swojego występu, młodzi aktorzy podkreślili znaczącą funkcję rodziny oraz wartości, które wzajemnie się przenikając, kształtują kolejne pokolenia. Ważnym ogniwem w naszej budowli były nasze symbole: patron, hymn, logo szkoły. W końcowym etapie budowlanych zmagań pojawili się uczniowie , pedagodzy i pracownicy szkoły, bez których nasza społeczność szkolna nie mogłaby istnieć, osiągać wysokich wyników nauczania i wychowania. Wspólnymi siłami osiągnęliśmy cel, budowla została ukończona. Następnie przyszła pora na słowno - muzyczne życzenia dla nauczycieli z okazji ich święta.
Z kolei głos zabrała Pani Dyrektor Iwona Jamro. W swoim wystąpieniu odwołała się do historii powołania do życia Komisji Edukacji Narodowej, jej działalności i osiągnięć w dobie oświecenia. Zwróciła uwagę na nieprzypadkowy jej wybór na patrona naszej szkoły. Wybór ten stanowi dla uczniów i nauczycieli poważne wyzwanie, a jednocześnie motywuje do wytężonej pracy, innowacyjnych działań, kreatywności i aktywności, których zwieńczeniem są szeroko rozumiane sukcesy dydaktyczne i wychowawcze . Następnie Pani Dyrektor przekazała nauczycielom i pracownikom szkoły podziękowania za ciężka pracę, pasję i zaangażowanie, życząc dalszych sukcesów i zadowolenia. Z rąk pani Iwony Jamro Nagrodę Dyrektora Szkoły odebrali nauczyciele A. Chochołek, K.Ciapaj, K. Holik, A. Motyka, J. Nosal, M. Stępień oraz pracownicy niepedagogiczni: A. Fugiel, I. Kozień, B. Śliwa, T. Puścizna, J. Środulski i A. Rybak.
Autorski program słowno- muzyczny opracowały: B. Kudławiec, A. Motyka, J. Nosal. Oprawę muzyczną przygotowała A. Pyznar, zaś opiekę nad występem chóru i sprzętem sprawował ks. W. Dudzik. W przygotowaniu dekoracji pomagał R. Jamro.

Joanna Nosal
Barbara Kudławiec
Aneta Motyka