Dnia 30 września 2019 r. grupa uczniów klasy siódmej i ósmej miała możliwość spotkania z rodzimym mówcą języka niemieckiego w ramach projektu Deutsch plus realizowanego wspólnie z Goethe Institut w Warszawie. Gościliśmy w naszej szkole studentkę z Niemiec – Bodil. Uczniowie mieli okazję obejrzenia prezentacji multimedialnej dotyczącej życia w Niemczech. Bodil opowiadała miedzy innymi o okolicach swojego miejsca zamieszkania oraz niemieckim systemie szkolnictwa. Przeprowadziła również quiz dotyczący wiedzy o Niemczech i zabawy językowe.

Karina Szura