spotkanie ze świadkiem historii

Pani Alina Dąbrowska dziewięćdziesięciosześcioletni świadek drugiej wojny światowej zjawiła się w środę 25 września 2019 roku o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach. Moderator spotkania mgr Mateusz Jamro poznał prelegentkę podczas obchodów 70 rocznicy wyzwolenia obozu w Buchenwaldzie.
Autorka książki „Wiem, jak wygląda piekło” nawiązała wyjątkowy kontakt ze słuchaczami. Cieszy się fenomenalną pamięcią, więc siła przekazu jej wojennych przeżyć jest olbrzymia. W osobistym kontakcie oczarowuje słuchaczy uśmiechem, wyjątkową energią i witalnością. Autentycznie odczuwało się radość spotkania. Pani Alina dysponuje wewnętrzną chęcią dzielenia się wspomnieniami. Jednak koszmar wojny potrafi pokazać przez pryzmat pragnienia życia, woli przetrwania, odnalezienia się w konkretnej sytuacji, a nawet realizacji marzeń. Aresztowana w 1943 za druk i kolportaż prasy podziemnej, spędziła piętnaście miesięcy w łódzkim więzieniu, jako „wróg narodu niemieckiego" została wywieziona do obozu Auschwitz, otrzymała numer obozowy 44165, była poddawana pseudomedycznym eksperymentom dr Mengele. Przeżyła pięć obozów: Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück, Malchow, Buchenwald i Leipzig oraz dwa marsze śmierci. Na koniec wraz z trzema współwięźniarkami udało się jej uciec. W czasach wszechobecnego zła nauczyła się kilku języków: francuskiego, angielskiego, serbskiego, węgierskiego. Mimo dramatycznych doświadczeń młodości, zdała maturę, skończyła studia, założyła rodzinę, realizowała się zawodowo w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od lat osiemdziesiątych angażuje się w polsko-niemieckie pojednanie, wyjątkowo chętnie spotyka z młodzieżą. Dzięki obecności Pani Aliny w Zagórzanach obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej nabrały szczególnie uroczystego charakteru.
Na zaproszenie Pani Dyrektor Iwony Jamro odpowiedziało liczne grono gości: Maria Gubała Starosta Powiatu Gorlickiego, Jan Przybylski Wójt Gminy Gorlice oraz Mieczysław Skowron Przewodniczący Rady, Mariusz Tarsa Wójt Gminy Łużna, Agata Cup Dyrektor OZEA, Maria Cieśla kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Gorlicach, Lidia Klimek dyrektor Przedszkola w Zagórzanach, ks. Proboszcz Zdzisław Oćwieja, Adam Skwarło wizytator MKO, Dyrektorzy szkół Gminy Gorlice oraz z Libuszy, Zespołu Szkół Nr 1 w Łużnej. W wydarzeniu uczestniczyli nauczyciele historii i zainteresowani uczniowie, nauczyciele czynni i emerytowani, pracownicy niepedagogiczni, rodzice, mieszkańcy Zagórzan. Oprawę muzyczną pod kierunkiem Pani Alicji Pyznar przygotowali soliści: Aleksandra Wołkowicz, Aleksandra Rybka, Milena Maniak, Amelia Wędrychowicz i Maciej Pyznar oraz absolwentka Alicja Wachowicz.
Z głębokim wzruszeniem podziękowali Pani Alinie Wójt Gminy Gorlice i Starosta Powiatu oraz dyrekcja i uczniowie Szkoły Podstawowej w Zagórzanach.

Małgorzata Stępień

Relacja na stronie Starostwa Powiatowego w Gorlicach >>>TUTAJ

Relacja na portalu Gorlice.tv >>>TUTAJ