Kiermasz Świątecznych Kartek Dobroczynnych

Odpowiadając na zaproszenie Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza, zorganizowaliśmy w naszej szkole kiermasz Świątecznych Kartek Dobroczynnych. Dzięki ofiarności Dyrekcji, Nauczycieli, Pracowników szkoły, Rodziców
i Uczniów udało się sprzedać wszystkie otrzymane kartki. Zebrane w ten sposób pieniądze zostały w całości przekazane do Stowarzyszenia Sursum Corda, gdzie zostaną zainwestowane w niesienie pomocy podopiecznym
w ramach programu Na Ratunek. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zakupili kartki i w ten sposób wsparli tę inicjatywę.

Podziękowania za przeprowadzenie kiermaszu kierujemy do uczennic klasy VI SP: Darii Dutki, Natalii Wójcik i Kingi Zielińskiej.