XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Wzorem lat ubiegłych, 7 października 2022 roku w naszej szkole odbył się XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!”. W tym dniu miało miejsce sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy” podczas egzaminów. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Uczniowie klas IV do VIII przystąpili do egzaminu pisemnego, aby zdobyć tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.

Egzaminatorami zostali młodsi uczniowie – najlepsi z klasy IV, wyłonieni w drodze konkursu: Zuzanna Augustyn, Filip Wołkowicz, Gabriela Huk, Jakub Ochwat, Jessica Styk, Zofia Graca i Wiktor Wołkowicz. Komisja Konkursowa egzaminowała swoich starszych kolegów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Uczniowie zaopatrzeni byli w losy i w ciągu minuty przepytywali starszych kolegów oraz dorosłych. Każdy, kto poprawnie odpowiedział na 5 wylosowanych pytań, otrzymał tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia oraz imienną legitymację.

Czwartoklasiści byli niezwykle zmotywowani pełnieniem ważnej funkcji egzaminatora. Świadczył o tym nawet odpowiednio dobrany strój niektórych egzaminatorów, nawiazujący do tego wydarzenia. Wszystko odbywało się pod okiem matematyczek – Barbary Kudławiec i Anety Motyki, które czuwały nad poprawnością przeprowadzanych egzaminów.

Kolejna już akcja ŚDTM w naszej szkole zachęciła do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Jest również okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia. Posiadana legitymacja jest ogromną motywacją dla dzieci do dalszego pogłębiania wiedzy matematycznej i osiągania lepszych wyników w szkole.

 

Barbara Kudławiec, Aneta Motyka