Witaj szkoło! - rozpoczęcie roku szkolnego

Nietypowo, bo czwartego września rozpoczął się nowy rok szkolny. O godzinie 8:00 uczniowie, nauczyciele, rodzice wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli we mszy świętej celebrowanej przez ks. Michała Gądka. Godzinę później cała społeczność szkolna zebrała się w sali gimnastycznej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie klasy IV zaprezentowali krótki program artystyczny, który uwzględnił rocznicę agresji hitlerowskiej i życzenia dla koleżeństwa i nauczycieli, a humorystyczne scenki z życia uczniów rozbawiły wszystkich zgromadzonych. Scenariusz przygotowały: mgr Małgorzata Augustyn-Nowak i mgr Marzena Nikiel. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, która powitała ks. Michała Gądka rozpoczynającego pracę katechetyczną w szkole oraz złożyła gratulacje świeżo mianowanym nauczycielom: mgr Agnieszce Turskiej i ks. dr. Robertowi Dytko. Z wielką satysfakcją przekazała najważniejsze informacje o wysokich wynikach egzaminu ósmoklasisty i zakończonym projekcie "Dostępnej Szkoły". Zmiany architektoniczne niwelujące bariery dla niepełnosprawnych oraz nowe ławki i inne elementy wyposażenia to efekty pozyskanych funduszy. Szkoła została beneficjentem nowego projektu "Zielona klasa w dechę". Uczniowie klasy drugiej wezmą udział w projekcie "Już pływam".
Po oficjalnym otwarciu roku szkolnego 2023/2024 nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami.

Małgorzata Stępień