Dla wszystkich

1. Co to jest rozprawka? (plik w formacie .pdf)

2. Rozbiór dokumentu (plik w formacie .gif)

3. Periodyzacja literatury XX wieku (plik w formacie .pdf)

4. Periodyzacja literatury (Antyk - Młoda Polska) (plik w formacie .pdf)

5. Film - kinematografia (plik w formacie .pdf)

6.  Kryteria oceny recytacji wiersza (plik w formacie .pdf)

7. Kryteria oceny recenzji przedstawienia teatralnego (plik w formacie .pdf)

8. Kryteria oceny reportażu (plik w formacie .pdf)

9. Kryteria oceny rozprawki (plik w formacie .pdf)

10. Kryteria oceny listu (plik w formacie .pdf)

Klasa II gimnazjum

1. Kryteria oceny "Kartki z pamiętnika".

Klasa III gimnazjum

1. Zadanie 29 - napisz rozprawkę... (plik w formacie .pdf)

2. Co to jest recenzja? (plik w formacie .pdf)

UWAGA! - Plik w formacie .pdf można otworzyć w programie Edge, dla starszych wersji systemu Windows należy pobrać darmowy program - np. Adobe Reader lub Foxit Reader.